?

Log in

No account? Create an account
Лінчуйте святого, Яка різниця, що кров його падає долі. Ми ж не… - karre2006 [entries|archive|friends|userinfo]
karre2006

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 29th, 2014|09:42 pm]
karre2006
[Tags|]

Лінчуйте святого,
Яка різниця, що кров його падає долі.
Ми ж не п’ємо її.
І у ній не фарбуєм долоні.
Про нас забудуть-
Він житиме вічно,
Тож відкрийте святому дорогу.
Ми й так його побачимо знову.
На іконах.
І у закінчені фраз. Коли проклинають.
Підніміть камінь,
Яка різниця, що жрець кричить.
Перестане, коли принесемо голову царю.
Може так погасите сонце.
Хай говорить:
Вірую.
Прости їм гріхи.
Лінчуйте святого – крик іде по землі Ханаану.

This entry was originally posted at http://karre2006.dreamwidth.org/145536.html. Please comment there using OpenID.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: filosoftka
2014-07-02 09:56 am (UTC)
Дуже глибокі рядки. Твої?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: karre2006
2014-07-03 12:09 pm (UTC)
так. колись писалось - а зараз трохи закидую.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: filosoftka
2014-07-07 02:45 pm (UTC)
Гарно. В тебе талант.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: karre2006
2014-07-07 05:17 pm (UTC)
дякую за приємні слова, але я себе перконую - що це просто в той час було багато часу для обдумування прочитаного і побаченого, от і писалось:) а зараз на шось брак часу.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: filosoftka
2014-07-07 07:50 pm (UTC)
Це і правда і неправда - натхнення дійсно накочується хвилями але інколи ми просто не хочемо його слухати, бо ніколи. А таланти, як відомо, закопувати не можна!
(Reply) (Parent) (Thread)