?

Log in

No account? Create an account
писанина - karre2006 [entries|archive|friends|userinfo]
karre2006

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

писанина [Jun. 26th, 2014|05:44 pm]
karre2006
[Tags|]

Кілька скупих слів на ВВС –
Газетні шпальти із вдячними обличчями.
Де ж це? пошук американцем
Куди б встромити прапорця.
Точені фрази – шал міфів,
Погрози і декларації.
„Десятиденна війна” – що знищила мрії.
Не вірю, що це вже кінець.
Краще би ти був ним –
Тим ангелом, що тримає книгу і ставить крапки у доль манускрипті.
Та чи це була цого воля.
Я так боюся ,.
Що мій страх війни розтане у гарячковості атак.
Надто схжі персонажі
І сценарій.
Безпечно так дитина вдивляється в екран, не зумівши врятувати
Тих, що лежать під уламками іграшкового літака,
У кутку кімнати.
Із біло-червоними шахами впереміш.
Все зрозуміло, крім обличь готових грати,
Нехтуючи пішаками.
Міст цей служить переходом
Із міст де сплять немовлята-
Прямо в пекло.
Яка ж відповідь потрібна журналістам
На питання поставлене убивці, з-поміж інших:
„Чи вірите в бога?”.
„Його немає”.
І міцніше затягти пасок, ховаючи зроговілі
Крила.

This entry was originally posted at http://karre2006.dreamwidth.org/144997.html. Please comment there using OpenID.
linkReply