?

Log in

karre2006 [entries|archive|friends|userinfo]
karre2006

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Львів 1964 [Jul. 25th, 2016|08:21 pm]
karre2006
[Tags|, ]

linkpost comment

В перечутті :) [Jun. 19th, 2016|09:27 pm]
karre2006
[Tags|, ]

linkpost comment

(no subject) [May. 18th, 2016|05:01 pm]
karre2006
[Tags|]

Пішов на базар за ковбасою..... а тут «Highway to Hell»
rock'n'roll -у вам в вухаlinkpost comment

Гебель б би плакав.... [May. 6th, 2016|07:18 pm]
karre2006
[Tags|, ]


гм. з такою уніформою вони ще ображаються, що їх називають Росія Фашистська
linkpost comment

Шкода, що фейк:) [May. 3rd, 2016|08:22 pm]
karre2006
linkpost comment

(no subject) [Apr. 16th, 2016|07:20 pm]
karre2006
[Tags|]


Якби Ромео і Джульєтта були котами... то вони б швиденко заснули...після валерянки.
linkpost comment

(no subject) [Feb. 20th, 2016|09:40 pm]
karre2006
[Tags|, , ]

З розмови....
 - маленькі чоловіки завжди дуже злі, бо в них є багато комплексів..
 - що і Д. теж?
- Добре, нехай так: більшість маленьких чоловіків злі
 -  і тому ходять палити Москву?
- ....хто з наших політиків маленького зросту?
linkpost comment

(no subject) [Jan. 18th, 2016|06:56 pm]
karre2006
[Tags|]


Сьогодні народився автор "Вінні Пуха".
linkpost comment

(no subject) [Jan. 7th, 2016|12:53 am]
karre2006
linkpost comment

мій настрій [Dec. 21st, 2015|07:11 pm]
karre2006
[Tags|, ]

linkpost comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | earlier/later ]