?

Log in

щойно дзвонив друг з Харкова. в госпіталі,але живий і більш-менш… - karre2006 [entries|archive|friends|userinfo]
karre2006

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 27th, 2014|04:12 pm]
karre2006
[Tags|]

щойно дзвонив друг з Харкова. в госпіталі,але живий і більш-менш цілий.
спитав скільки наш прес-центр Ато назвав загиблих за вчора. коли назвав йому цифру, то розсміявся- "помнож на три, і тоді буде правдивий результат".
Їх частина була під самим Луганськом, пару днів не було звязку - як виявляється вчора їх накрило артобстрілом і його мобільний тепер глибоко під землею і руїнами.
такі-от справи. деталі якось пізніше.

This entry was originally posted at http://karre2006.dreamwidth.org/145893.html. Please comment there using OpenID.
link