?

Log in

karre2006 [entries|archive|friends|userinfo]
karre2006

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Oct. 23rd, 2016|08:16 pm]
karre2006
[Tags|]Ти віриш в червоний захід сонця, у кров і вино, у біль і сни дерев. Ти чуєш пісню волосіні, що тягнеться піском. Ліри тиху мелодію, що примушує стихнути барабани воєнні. Ти віриш у аромат рудоволосої дівчини. Витриманого вина, наливки з вишень і помаранчів. Присмак залі, вуглець від коротких ножів і родинних мечів цілування.


Срібний місяць все ще висить поміж гілля дерев і блиск останніх квітів.


Скоро осінь і ми всі повернемось до довгих протяжних звуків сиринги. До нікелевих монет і перстенів із індійського золота. Біле ігристе вино поступиться місцем багрянцю королівського каберне. До повільного і звичного бігу соків в деревах. А ще до запаху пороху. Короткий перепочинок на дорозі.


Моя осяяна сріблом і айстрами. І для цього лише потрібно, перейти через долину проклять і місто втрат. І все це заради присмаку заліза і запах помаранчів.

linkpost comment

(no subject) [Oct. 22nd, 2016|08:03 pm]
karre2006
[Tags|, ]

- хорошої людини має бути багато - сказав дракон доїдаючи пекаря.
linkpost comment

(no subject) [Aug. 31st, 2016|08:10 pm]
karre2006
[Tags|, ]

linkpost comment

Марсіанський світанок [Jul. 30th, 2016|07:00 am]
karre2006
[Tags|, ]


Доброго ранку!
linkpost comment

Львів 1964 [Jul. 25th, 2016|08:21 pm]
karre2006
[Tags|, ]

linkpost comment

В перечутті :) [Jun. 19th, 2016|09:27 pm]
karre2006
[Tags|, ]

linkpost comment

(no subject) [May. 18th, 2016|05:01 pm]
karre2006
[Tags|]

Пішов на базар за ковбасою..... а тут «Highway to Hell»
rock'n'roll -у вам в вухаlinkpost comment

Гебель б би плакав.... [May. 6th, 2016|07:18 pm]
karre2006
[Tags|, ]


гм. з такою уніформою вони ще ображаються, що їх називають Росія Фашистська
linkpost comment

Шкода, що фейк:) [May. 3rd, 2016|08:22 pm]
karre2006
linkpost comment

(no subject) [Apr. 16th, 2016|07:20 pm]
karre2006
[Tags|]


Якби Ромео і Джульєтта були котами... то вони б швиденко заснули...після валерянки.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]